Sadzimy drzewa i krzewy

wrzesień - październik

Na przełomie września i października z inicjatywy Rodziców odbyła się w szkole akcja
"Sadzimy rośliny"
. Dzieci i ich rodzice przynosili do szkoły sadzonki drzew i krzewów, które później nasi uczniowie pod czujnym okiem pani Marzeny Bugały-Bednarek,
pani Jolanty Majzner i pani dyrektor Aleksandry Matuszyk sadzili na zielonym terenie szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję
i przyczynili się do upiększenia terenu wokół szkoły.

red. Małgorzata Laskowska

* * *