Wycieczka do ZOO w dniu 30 września  była ciekawą lekcją przyrody dla uczniów klas pierwszych.

Podczas spaceru dzieci obserwowały zachowanie różnych zwierząt oraz integrowały się poprzez naukę i zabawę.
Dużą atrakcją była możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi w mini zoo.