21 marca 2012 r.

Uroczyste powitanie wiosny

 

Tradycyjnie pierwszego dnia wiosny klasy młodsze wybrały się na spacer

w jej poszukiwaniu. 

Klasa IVb wraz z panią wychowawczynią sprzątała okolice rzeki Jasień.

Nad rzekę poszli z transparentami wykonanymi przez Mateusza i Bartka.

Po wiosennych porządkach nad rzeką wykonali prawdziwą, ekologiczną Marzannę:

tylko z patyków, traw i uschniętych roślin.

Oczywiście została ona utopiona w rzece.