U Prezydenta RP

31 marca na Gali Wolontariatu Prezydenta RP

wolontariusze Fundacji Nasza Ziemia

otrzymali wyróżnienie za działalność

na rzecz środowiska naturalnego w Polsce.

Uczennice naszej szkoły

wraz z opiekunem, panią Marzeną Bugałą-Bednarek,

jako reprezentanci Klubów Naszej Ziemi

odebrali wyróżnienie w imieniu wolontariuszy.

 

Przed Pałacem Prezydenckim


W oczekiwaniu
Najważniejszy moment


Wyróżnienie w naszych rękach


Bardzo przyjemna chwila