Z okazji 116 rocznicy urodzin Juliana Tuwima

uczniowie naszej szkoły brali udział 13 września

w uroczystościach na rynku w Manufakturze.
Dzieci, pod opieką p. Olgi Jesionek,
brały czynny udział w części artystycznej, w konkursie plastycznym,
a potem wspólnie z innymi ustanowiły rekord w liczbie osób recytujących jednocześnie

wiersz „Lokomotywa”
(w grupowej recytacji wzięło udział 2254 osoby).


Tak powstawał nasz wagonik ...