15 czerwca obchodzili¶my Dzień Patrona Szkoły.

Akademia na sali gimnastycznej rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i od¶piewania hymnu szkoły.

Uczniowie klasy 7b przekazali wszystkim informacje o życiu i twórczo¶ci Leopolda Staffa.

Wysłuchali¶my wierszy poety - naszego patrona.

W drugiej czę¶ci uroczysto¶ci zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursów szkolnych i międzyszkolnych.