Leopold Staff
Człowiekam kochał i przyrodę,
W przyszłość patrzyłem jasnym okiem,
Wielbiłem wolność i swobodę
Zbratany z wiatrem i obłokiem.

Nie wabił mnie spiżowy pomnik,
Rozgłośne trąby, huczne brawa.
Zostanie po mnie pusty pokój
I małomówna, cicha sława.
Leopold Staff „Ostatni z mego pokolenia..."

Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 we Lwowie.
W latach 1897-1901 studiował na Uniwersytecie Lwowskim prawo, następnie filozofię i romanistykę. Podróżował do Włoch i Francji.
Lata wojny (1915-18) spędził w Charkowie. Od 1918 mieszkał w Warszawie; 1920-21 był współredaktorem m. in. z W. Berentem, miesięcznika "Nowy Przegląd Literatury i Sztuki". Od 1933 roku był członkiem Polskiej Akademii Literatury.
Okres okupacji, podczas której brał udział w tajnym nauczaniu, a następnie lata 1949-57 spędził w Warszawie (w czasie tułaczki popowstaniowej przebywał do 1949 w Pławowicach i Krakowie).
Dwukrotny laureat państwowej nagrody literackiej (1927 i 1951). Doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (1939) i Uniwersytetu Jagielońskiego (1949), 1948 uczczony został jubileuszem 50-lecia twórczości.
Zmarł 31 maja 1957 w Skarżysku-Kamiennej. Pochowany został na warszawskich Powązkach.Staff był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli dwudziestowiecznego klasycyzmu. Tworzył na przestrzeni półwiecza w trzech okresach literackich - Młodej Polsce, dwudziestoleciu międzywojennym i w latach powojennych, zachowując indywidualny styl. Wydał kilkanaście tomów wierszy, uprawiał dramatopisarstwo i eseistykę literacką. Był też wybitnym tłumaczem poezji, prozy i tekstów filozoficznych.