W dniu 13 października 2017 r.

pierwszaki poszerzyły grono uczniów Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi.