Nasi najmłodsi uczniowie są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.
Dnia 10 listopada 2016 roku odbyło się uroczyste pasowanie klas pierwszych.

 Na początku dzieci z klas I przedstawiły program artystyczny złożony z wierszy i piosenek.
To był ich "egzamin", który zdały na szóstkę.
Po nim złożyły ślubowanie, a pan dyrektor i pani dyrektor pasowali każdego malucha na ucznia naszej szkoły.

 Z ogromną radością oficjalnie przyjęliśmy do grona naszych uczniów 26 pierwszoklasistów.

 ŻYCZYMY WSZYSTKIM PIERWSZAKOM SUKCESÓW W NAUCE
I SERDECZNIE WITAMY W GRONIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 138 W ŁODZI