Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi
w roku szkolnym 2017/2018
 

przewodnicząca

 - p. Kamila Ścibor

z-ca

 - p. Sebastian Matysiak

sekretarz

 - p. Jarosław Rawicki

 

* * *

 

Szanowni Rodzice do kontaktu Rada Rodziców udostępnia Państwu adres e-mail:

 
radarodzicow138@gmail.com


 
* * *


Rada Rodziców informuje, że wpłat na Komitet Rodzicielski można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe:


38 1240 3028 1111 0000 2824 0424
 

w tytule wpłaty: ,,Komitet Rodzicielski - imię i nazwisko dziecka, klasa”


 
* * *