Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi
w roku szkolnym 2018/2019
 

przewodnicząca

- p. Monika Gałuszka

 

z-ca

- p. Anna Madajska

 
sekretarz - p. Sebastian Matysiak  

komisja rewizyjna

- p. Karolina Łaska

- p. Mateusz Wojtyra

 

 

* * *

 

Szanowni Rodzice do kontaktu Rada Rodziców udostępnia Państwu adres e-mail:


rada.sp138@gmail.com


* * *

 

Wpłat na Komitet Rodzicielski można dokonywać

w bibliotece szkolnej u p. Małgorzaty Laskowskiej

lub bezpośrednio na konto bankowe:


38 1240 3028 1111 0000 2824 0424

 

w tytule wpłaty należy wpisać: ,,Komitet Rodzicielski - imię i nazwisko dziecka, klasa”.

 

* * *

 

Rada Rodziców informuje, że składka na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100 zł.