8 grudnia 2011 r.

 

Uczniowie klas czwartych i piątych spotkali się na sali gimnastycznej

z przedstawicielami policji. Zostali odpytani ze znajomości znaków drogowych

oraz sprawdzono ich umiejętności jazdy na rowerze po wyznaczonym torze.