Bardzo dziękujemy, że wiedzę zdobyt± w szkole mogli¶my wykorzystać w praktyce.
Obejrzeli¶my urz±dzenia i sami zagniatali¶my ciasto oraz formowali¶my pieczywo.
Zajadaj±c pyszny chleb czekali¶my na nasze wypieki, które wzięli¶my na pami±tkę.
Dużym zaskoczeniem była przygotowana dla nas słodka niespodzianka i długi bochen chleba.
W dowód wdzięczno¶ci za bezinteresowne umożliwienie zwiedzenia piekarni na ręce pracownika,
który z wielkim zaangażowaniem pokazał nam proces powstawania pieczywa wręczyli¶my podziękowanie.

 

 

Następn± atrakcj± w tym dniu było zwiedzanie Wojskowych Zakładów Lotniczych.
Podziwiali¶my ¶migłowce lataj±ce w Siłach Zbrojnych RP.
Mieli¶my okazję zasi±¶ć za sterami ¶migłowca.

 

 Wycieczka dostarczyła nam wielu wrażeń i zostanie na długo w naszej pamięci.