W listopadzie odbyła się wycieczka uczniów klas IV - VI

do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Uczniowie podziwiali piękno okolic Łodzi oraz uczestniczyli w warsztatach:

  • przyrodniczych, które poprowadziła p. Marzena Bugała-Bednarek

(uczniowie ćwiczyli określanie kierunków świata)

 

  • plastycznych, które prowadziła p. Olga Jesionek

(uczniowie uczyli się szkicować węglem- tematem prac były drzewa w Parowach Janinowskich)