Cena obiadu dla dziecka wynosi 4 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 obiady będą wydawane od 10 września 2018 r.

Koszty żywienia w kolejnych miesiącach przedstawiają się następująco:

WRZESIEŃ - 15 dni -60 zł

PAŹDZIERNIK - 22 dni - 88 zł

LISTOPAD - 20 dni - 80 zł

GRUDZIEŃ - 14 dni (do 20 XII) - 56 zł

STYCZEŃ - 22 dni - 88 zł

LUTY - 10 dni - 40 zł

MARZEC - 21 dni - 84 zł

KWIECIEŃ - 15 dni - 60 zł (klasy I - V); 12 dni - 48 zł (klasy VI - VIII)

MAJ - 20 dni - 80 zł

CZERWIEC - 13 dni - 52 zł 12 dni - 48 zł (klasy I - V); 10 dni - 40 zł (klasy VI - VIII)

* * * * *

Opłaty za obiady

należy wpłacać na konto

12 1560 0013 2030 5871 4000 0007

lub

w sekretariacie szkoły.

* * * * *

            Informujemy, że zwrot pieniędzy za niezjedzone przez dziecko obiady następuje tylko po uprzednim zawiadomieniu sekretariatu szkoły  042 682-67-10 519 – 144 – 129 lub świetlicy szkolnej 502-426-963 .

            Ze względu na wcześniejsze planowanie ilości obiadów przez szefową kuchni pierwszy dzień nieobecności ucznia traktowany jest jako obiad zjedzony. Za pozostałe dni nieobecności w danym tygodniu pieniądze zostaną oddane przy następnej płatności. W przypadku, jeśli nieobecność  przedłuży się na kolejny tydzień, są Państwo zobowiązani do ponownego poinformowania sekretariatu szkoły. W przeciwnym wypadku zwrot nie będzie uwzględniony.

            W roku szkolnym wpłaty za obiady w miesiącu wrześniu zbierane są jednocześnie za wrzesień i październik. W kolejnych miesiącach płatności przyjmowane są z góry (np. płatności za obiady grudniowe przyjmowane są w listopadzie). Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie od 10 do 20 każdego miesiąca. Po tym terminie do końca każdego miesiąca można dokonywać wpłat tylko przelewem (proszę o podanie za kogo dokonywana jest płatność - imię, nazwisko, klasa).

            Po 1-wszym danego miesiąca nie ma możliwości dopisania dziecka do aktualnej listy obiadowej. W przypadku, gdy Państwo pomimo wszystko dokonają przelewu, pieniądze zostaną zwrócone na Państwa konto. 

Informacje odnośnie kwoty płatności wywieszane są na tablicy ogłoszeń.