W listopadzie 2016 r. nasza szkoła wzięła udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji Mamy Niepodległą. 
Kartki pocztowe, które otrzymaliśmy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostały wysłane do różnych szkół i instytucji. Projekt Mamy Niepodległą umożliwił nie tylko poznanie zasad wypełniania  i adresowania pocztówek, ale przede wszystkim poszerzył wiedzę historyczną uczniów oraz przyczynił się do kształtowania w młodzieży ducha patriotyzmu.