W listopadzie 2016 r. nasza szkoła wzięła udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji Mamy Niepodległ±. 
Kartki pocztowe, które otrzymali¶my z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostały wysłane do różnych szkół i instytucji. Projekt Mamy Niepodległ± umożliwił nie tylko poznanie zasad wypełniania  i adresowania pocztówek, ale przede wszystkim poszerzył wiedzę historyczn± uczniów oraz przyczynił się do kształtowania w młodzieży ducha patriotyzmu.