J

Już we wrześniu rozpoczął się czas intensywnej współpracy naszej szkoły z Muzeum Papiernictwa,

gdzie część klas "produkowała" papier czerpany.

Uczniowie poznali historię oraz tajniki powstawania papieru.

Lekcje muzealne zaprojektowała 

w planach nauczania techniki i plastyki pani Olga Jesionek.