Akcja „Czapka Świętego Mikołaja”

Dnia 6 grudnia każdy z nas mógł zostać Świętym Mikołajem zakładając
niezwykłą świąteczną czapkę.

Wszystkie osoby, które założyły czapkę Mikołaja, zostały zwolnione z odpowiedzi ustnych.
W pokoju nauczycielskim również tego dnia dominował czerwony kolor!
Dodatkowo wykonaliśmy wspólne pamiątkowe selfie osób biorących udział w zabawie.
Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski.