Przed trzema laty byliśmy tu świadkami wmurowania kamienia węgielnego.
Tym bardziej więc (choć pogoda okazała się mało sprzyjająca)
nie mogło zabraknąć nas w Parku im. Legionów w sobotę, 23 września 2017 r.

Reprezentujący szkołę poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystości odsłonięcia
tak długo wyczekiwanego w naszym mieście Pomnika Legionisty, upamiętniającego czyn legionowy na Ziemi Łódzkiej.

Warto dodać, że ceremonia ta była częścią odbywającego się właśnie w Łodzi Zjazdu Miast Piłsudskiego,
a zarazem prologiem wielkich obchodów stulecia odzyskania niepodległości w 2018 r.

tekst: Radosław Kibitlewski