W ostatnim dniu przed ¦więtami Bożego Narodzenia tradycyjnie spotkali¶my się na sali gimnastycznej,
by wspólnie kolędować.