Apel „Bezpieczne ferie”

 

W piątek przed feriami odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów klas IV-VII w I półroczu 2018 roku.
Dzieci ze średnią 4,75 i powyżej (z bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem)
 zostały nagrodzone brawami i słodkimi upominkami.
Wyróżniliśmy również tych, którzy mieli 100% frekwencję.
Samorząd Uczniowski przygotował pogadankę na temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych.