11.02.16 klasy 1 c i 1 d zwiedzały muzeum Białej Fabryki w Łodzi.
Wzbudziło ono wielkie zaciekawienie wśród uczniów ze względu na swą  interaktywność. 

W muzeum uczniowie oglądali różne aplikacje, w tym filmy oraz animacje. Biała fabryka oferowała uczniom   możliwość wirtualnego obcowania z wybranymi eksponatami, zapoznania się z historią przemysłu włókienniczego, oraz poznanie bliżej rodziny Geyerów, która kryje wiele sekretów.
Ponadto uczniowie brali udział w warsztatach, w których to ozdabiali torby.