W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji konkursu
„Moja wymarzona ekopracownia”
zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Celem konkursu było stworzenie projektu ekopracowni polegającego na zaplanowaniu i utworzeniu szkolnej pracowni wraz z programem edukacyjnym opartym na jej wykorzystaniu.

Wniosek nasz został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 39.906,00 zł
(całkowity koszt projektu 45.406,00 zł).

Nasza  ekopracownia  
„Myślę i działam aktywnie jak prawdziwy ekolog”  wyposażona zostanie w:

- tablicę interaktywną z projektorem i nagłośnieniem,

 - laptop,

- aparat fotograficzny,

- mikroskopy,

- lornetki,

- kompasy,

- nowe meble (stoliki i krzesła uczniowskie, stolik do prowadzenia demonstracji, komody, biurko nauczyciela),

- wiele ciekawych pomocy dydaktycznych (m.in. preparaty zatopione w pleksi, filmy DVD, plansze edukacyjne, zestawy doświadczalne, przyrządy do pomiaru elementów pogody, preparaty mikroskopowe, globusy indukcyjne, model szkieletu człowieka).

 

W pracowni zaplanowano remont, polegający na pomalowaniu ścian i sufitu,
naprawie parkietu - jego odświeżeniu i konserwacji, wymianie oświetlenia.
Funkcjonalność pracowni zwiększy się dzięki doprowadzeniu bieżącej wody i zainstalowaniu umywalki z armaturą. Ułatwi to uczniom i nauczycielowi przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów.
 

  Planowana pracownia przyrodnicza ma umożliwić realizację treści wynikających z podstawy programowej,

rozwijania zainteresowań uczniów otaczającym ich światem oraz wrażliwości na problemy środowiska.
Dzięki przeprowadzeniu prac remontowych, zakupieniu pomocy dydaktycznych i  nowemu wyposażeniu będzie łączyła funkcjonalność zwykłej sali lekcyjnej z niezwykłymi możliwościami specjalistycznej pracowni.

 

Szkolny projekt ekologiczny zakłada współdziałanie nauczycieli różnych przedmiotów oraz wychowawców klas IV-VI.
W nowej pracowni przyrodniczej będą realizowane treści z zakresu edukacji ekologicznej na lekcjach przyrody, techniki, języka angielskiego oraz lekcjach wychowawczych. 

 

  Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone w tak nowoczesnej pracowni przyczynią się do wzrostu zainteresowania przyrodą i podniesienia świadomości ekologicznej.
Uczniowie będą mogli łączyć teorię z praktyką oraz odkrywać tajemnice przyrody.   Uczniowie i pracownicy szkoły dziękują:

- Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

- Firmie Real Development Group sp. z o.o. sp. kz siedzibą w Łodzi przy ulicy Traktorowej 126,

- Radzie Rodziców.

Dziękujemy!!!

 

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl