Szkolna Pracownia Komputerowa
oraz
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
współfinansowane przez Unię Europejską