14 października odbyło się w naszej szkole

Ślubowanie klas pierwszych.

Samorząd Szkolny wprowadził sztandar i wspierał

młodszych kolegów w akcie przysięgi uczniowskiej.

Pan Dyrektor i Pani Dyrektor dokonali ceremonii pasowania. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy

z podobizną patrona szkoły - Leopolda Staffa.

Klasy pierwsze recytowały, śpiewały

i rozkoszowały się dniem ...

Uroczystość prowadziły uczennice klas czwartych:

Natalia Popławska i Oliwia Matecka.

klasa 1a

klasa 1b
 

14 października - to również Dzień Nauczyciela.

Przypomnieli nam o tym nasi kochani uczniowie!

Sala gimnastyczna stała się udekorowaną - dostojną aulą ...

Klasa IVa zaskoczyła nas wspaniałą piosenką

urozmaiconą układem ruchowo-tanecznym.

Społeczność Va rozbawiła publiczność humoreskami z życia szkoły.

Rozśpiewany zespół IIa zaproponował nam dwie urocze piosenki pełne uwielbienia wobec Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

Gościnnie wystąpiła grupa muzyczna Kwinta.

Były zdjęcia, kwiaty, podziękowania ze strony Przewodniczącej Rady Rodziców.

Rozbawiona i szczęśliwa Rada Pedagogiczna

nagrodziła wykonawców wielkimi brawami i mini pląsami!