Święto Ziemi 2012

20 kwietnia 2012 r.

 

W ramach obchodów Dnia Ziemi klasa 4b wraz z panią wychowawczynią

Marzeną Bugałą-Bednarek zorganizowała apel o tematyce ekologicznej.

Rozstrzygnięto również konkurs w rozróżnianiu drzew i krzewów.

Wszyscy aktorzy na scenie ...... i w poszczególnych scenachLaureaci:


Mateusz Kucharski


Ula Popławska i Stefania Zielińska