Klasy III c i III d były na wycieczce w WENECJI!!!!

 

W Wenecji Dolnej obok Żnina zwiedzili¶my Muzeum Kolejki W±skotorowej i zamek Diabła Boruty.
Potem t± kolejk±, 20km/h, pojechali¶my na festyn archeologiczny do Biskupina. Wzięli¶my udział w warsztatach tworzenia broni ¶redniowiecznej i ¶redniowiecznych ozdób. Nosili¶my stroje z dawnej epoki i szukali¶my skarbów w piasku. Zwiedzili¶my osadę i poznali¶my historię zwi±zan± z Biskupinem. Ogl±dali¶my walki Gladiatorów i zagrzewali¶my ich do walki!!!
Potem ogrzali¶my się przy ognisku i przy ¶redniowiecznej strawie – zupie pomidorowej :)
Na wycieczce robili¶my zdjęcia, a w szkole stworzyli¶my gazetkę klasow± na temat wycieczki.
Nasze panie powiedziały, że s± z nas bardzo dumne.

p. Ola Cholajda i p. Małgosia Pacholczyk