3 marca 2017r.
Bardzo dziękujemy pani Małgorzacie Laskowskiej za wspaniałe zajęcia,
podczas których uczniowie z klas pierwszych zostali pasowani na czytelników
 i samodzielnie wypożyczyli pierwszą książkę ze szkolnej biblioteki.
Pierwszoklasiści otrzymali na pamiątkę dyplom pasowania oraz słodki upominek.