Poloneza czas zacząć ...

Dnia 10 czerwca bal szóstoklasistów rozpoczął się tradycyjnie polonezem.
W pierwszej parze szli wychowawcy klas VI -
pani Marzena Bugała-Bednarek i pan Krzysztof Karło,
za nimi pięknie, dostojnie i dorośle
podążali parami ich wychowankowie.
Warto wspomnieć, że polonez w wykonaniu naszych uczniów wypadł imponująco, zrobił ogromne wrażenie na rodzicach, opiekunach, nauczycielach, dyrekcji.
Oklaskom nie było końca ...
Potem dzieci bawiły się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej przy dyskotekowej muzyce.
Rodzice zadbali o smaczny poczęstunek.
Było miło i sympatycznie.


Szóstoklasiści bawili się "Na bezludnej wyspie"