Szkolny Klub Europejski (SKE) "Leo"
istnieje od początku 2004-go roku. Czynnikiem decydującym o założeniu SKE stało się, jedno z najważniejszych wydarzeń współczesnej Polski - przystąpienie 1 maja 2004 roku naszego kraju do Unii Europejskiej (UE). Postanowiliśmy uczcić ten dzień. Nie chcieliśmy zwykłej akademii i pojawił się pomysł "Parku Unijnego" - dzieci zasadziły 10 drzewek symbolizujących państwa przystępujące do Unii Europejskiej razem z Polską. Sporządziliśmy też symboliczny Akt Przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 138 do UE. Sporządziliśmy listę wszystkich uczniów i pracowników szkoły, zamknęliśmy ją w wielkim słoju i zakopaliśmy w ziemii. Może za 50, 100 lat ktoś to odkryje? Zakończyliśmy ten dzień wspólnym zdjęciem na dziedzińcu szkoły. Dla wszystkich było to ogromne przeżycie.