Dnia 27 kwietnia 2018 roku odbył się uroczysty apel poświęcony 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja.
Pragnąc upamiętnić ważne w historii Polski wydarzenie, uczniowie klas II b, IV b i VI b,
pod kierunkiem pani Renaty Dworniak i pani Justyny Niepsuj, przygotowali okolicznościowy program artystyczny,
na który składały się wiersze o tematyce trzeciomajowej uzupełniane pieśniami w wykonaniu szkolnego chóru.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego.
Na zakończenie uczniowie klasy II b wykonali taniec z flagą, który dodatkowo podkreślił patriotyczny charakter wydarzenia.

Dziękujemy panu Radosławowi Kibitlewskiemu za wystawienie Pocztu Sztandarowego
oraz panu Łukaszowi Tokarczykowi za przygotowanie dekoracji i oprawy muzycznej.