Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

oraz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

29 kwietnia 2013 r.

(poniedziałek)

 

 W podróż przez najważniejsze wydarzenia historyczne Polski zabrali nas uczniowie
klas 4b, 5b i 6a przygotowani przez p. Agnieszkę Figurską i p. Justynę Niepsuj.
Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod kierunkiem p. Moniki Renc.
Dzieci z klasy 0 z werwą odtańczyły krakowiaka.

red. Małgorzata Laskowska