Wiwat Maj, Trzeci Maj, wiwat Konstytucja!
 

Konstytucja 3 Maja
została uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku.
Była pierwsz± w Europie,
a drug± na ¶wiecie (po amerykańskiej).

 220 rocznicę tego wydarzenia uczcili¶my 28 kwietnia akademi±.
Była to wspaniała lekcja historii
przygotowana przez p. Justynę Kłys,
uczniów klasy 5a
oraz zerówkowiczów,
którzy urzekaj±co odtańczyli kujawiaka.


¦więto Konstytucji